Konkurs "Woda w przyrodzie i życiu człowieka"Zapraszamy dzieci w wieku 7-12 lat do wzięcia udziału w konkursie edukacyjno-plastycznym „Woda w przyrodzie i życiu człowieka”. Konkurs organizowany jest w związku z obchodzonym corocznie 22 marca Światowym Dniem Wody. Podpisaną pracę wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (podpisanym przez rodzica) prosimy przynieść do Multicentrum osobiście lub przesłać pocztą do 18 marca 2015 r. (nie decyduje data stempla pocztowego). Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Szczegółowe informacje znajdują się na plakacie oraz w regulaminie konkursu.

REGULAMIN KONKURSU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY