Manipulator – programujemy ramię robotaW czasie środowych zajęć Klubu Robotycznego uczestnicy zapoznani zostali z kolejnym modelem robota, którym tym razem był manipulator przemysłowy. Poznali jego budowę, zasadę działania oraz zastosowania. Zadaniem dzieci biorących udział w zajęciach było zaprogramowanie robota w taki sposób, aby przenosił on krążki pomiędzy wskazanymi punktami na planszy. Programowanie poprzedzone było zapoznaniem ze sposobem odczytywania współrzędnych punktów oraz poleceniami wykorzystywanymi podczas pisania kodu. Dopiero po tej części, wspólnie wykonaliśmy dwa programy. Pierwszy polegał na takim sterowaniu robotem, aby przeniósł on krążek z jednego miejsca w inne. Drugi program, o wyższym stopniu trudności, miał za zadanie tak sterować robotem, aby zamienił on miejscami dwa krążki znajdujące się na planszy.

GALERIA ZDJĘĆ