MULTISZTUKA

Uczestnicy zajęć na module multisztuka uczą się korzystać z komputera jako środka wyrazu i narzędzia twórczości plastycznej. Podczas zajęć pod okiem instruktora dzieci i młodzież wykonują wyznaczone zadania. Poznają wiedzę z zakresu zastosowania grafiki komputerowej w sztuce i życiu codziennym. Uczą się takich pojęć z dziedziny sztuk plastycznych jak: obraz, kolor, kształt, kompozycja, emocje, dzieło. Nabyte umiejętności pozwalają na swobodę twórczą przed ekranem komputera.