MULTINAUKA

Uczy fizyki przez wirtualne doświadczenia. W programie można poznać m.in. co to jest siła, siła jako miara oddziaływań między ciałami, jakie są zasady dynamiki Newtona, jak wykorzystać maszyny proste (równia pochyła, dźwignia, krążek) i zastosować koła i przekładnie. Wszystko z wykorzystaniem oprogramowania i urządzenia TP−ME. Zainteresowanie uczestników powinny wzbudzić modele generatora słonecznego, wiatrowego oraz urządzenia hydrosolarnego, które wykorzystywane są do produkcji „zielonej energii”. Uczestnicy zajęć dzięki dostępnym czujnikom NeuLog takim jak:  siła, dźwięk, ruch, pole magnetyczne, napięcie będą mogli pogłębić swoją wiedzę z zakresu fizyki.