MULTIJĘZYK

Zajęcia z języka angielskiego zróżnicowane ze względu na wiek ucznia i poziom zaawansowania językowego, co pozwala na odpowiednie dostosowanie tematyki i zakresu materiału oraz dobór środków przekazu. Moduł ten łączy w sobie elementy naturalnej komunikacji w języku angielskim poprzez wchodzenie w interakcję z lektorem i pracę w parach, co jest narzucone poprzez dzielenie stanowiska komputerowego z innym uczniem. Dysponuje on w większości materiałami autentycznymi w postaci filmów, nagrań, tekstów literackich i inne źródła prezentujące poprawny a zarazem codzienny język, którym posługują się obywatele krajów anglojęzycznych. Ponadto interaktywny i multimedialny charakter ćwiczeń towarzyszących każdej jednostce lekcyjnej motywuje i zachęca do logicznego myślenia i działania i jest formą samodzielnego sprawdzenia nabytych przez uczniów informacji.