Woda nasze bogactwo – konkurs edukacyjno-plastycznyMulticentrum wraz z Bialskimi Wodociągami i Kanalizacją „WOD-KAN” Sp. z. o.o. i Bialskopodlaską Fundacją Ekologiczną zapraszają dzieci w wieku 7-10 lat, z Białej Podlaskiej i powiatu bialskiego, do wzięcia udziału w konkursie edukacyjno-plastycznym „Woda nasze bogactwo”. Tematem wiodącym konkursu jest wizja wody jako naszego największego bogactwa. Autorzy mają za zadanie przedstawić własną interpretację unikalności funkcji, jaką pełni woda w życiu naszej planety.

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej na formacie A3 techniką dowolną, nie będą przyjmowane prace przestrzenne. Przygotowaną pracę należy podpisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora, a także podać jego wiek. Praca, wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym, powinna zostać złożona w Multicentrum do 18.03.2019 r. W przypadku prac przesłanych pocztą decydować będzie termin wpływu, a nie data stempla pocztowego.

Ogłoszenie wyników nastąpi podczas obchodów Światowego Dnia Wody w Multicentrum w dniu 21.03.2019 r.

REGULAMIN KONKURSU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY